Nieuws

Persmededeling inzake berichtgeving in de media omtrent 'Propere handen'

27 november, 2018

Gelet op de vele vragen in verband met het persbericht dat verschenen is omtrent de heer Kris Vandepaer kan KVC Westerlo bevestigen dat hij sinds 2003 onbezoldigd bestuurder is van KVC Westerlo. Dhr. Vandepaer maakte nimmer deel uit van het dagelijks bestuur en gaf enkel advies inzake veiligheidsaangelegenheden.