Onze missie

KVC Westerlo, wil, ingegeven door zijn traditie en imago:

Zijn supporters, sympathisanten, investeerders en sponsors, aantrekkelijk en verzorgd voetbal aanbieden in een aanvallende spelstijl, waarin de creativiteit in de voetballer naar boven komt.

Een grenzeloze ambitie hebben maar:

 • Geen financiële avonturen aangaan door een doorgedreven budgetcontrole en financiële planning te hanteren.
 • Zijn stevige Kempische verankering en de daarbij horende typisch Kempische gemoedelijkheid behouden en versterken door: zo veel mogelijk spelers uit de eigen Regio te rekruteren en te streven naar een verhouding van steeds 2 Belgische spelers tegenover elke Buitenlandse aanwerving.
 • Het plezier en de kameraadschap in alle lagen van de vereniging en voor diegenen die er van nabij of verderaf mee te maken krijgen, niet uit het oog verliezen.

Een open en toegankelijk beleid voeren dat:

 • Gezinsvriendelijk is.
 • Goed gedrag van zijn supporters stimuleert en beloont (weghalen omheining).
 • Oog heeft voor sociaal-maatschappelijke en extra-sportieve projecten in de club en in de Regio door organisatie en/of steun aan een brede waaier van activiteiten.
 • Rekening houdt met de wensen en/of noden van de lokale en Regionale overheden, pers en media.

Zijn jeugdafdeling een vooraanstaande rol toebedienen en alle middelen geven om:

 • De opleidingspiramide in stand te houden om alzo een continuë doorstroming naar de A-kern te bekomen. (Target 15 % eigen jeugd in A-kern).
 • De minder getalenteerden ook de kans te bieden om te voetballen (op Regionaal vlak).

De nodige aandacht besteden aan de ethische waarden en normen die nodig zijn om verantwoord te functioneren in de maatschappij van vandaag door:

 • Informatie aan zijn supporters.
 • Medewerking aan acties van de KBVB of anderen (antiracisme – fair-play enz).
 • Uitschrijven van gedragscodes voor al zijn medewerkers.