Wil je zelf steward worden ?

Minimumvoorwaarden waaraan een kandidaat- steward dient te voldoen:

 • De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.
 • In het bezit zijn van een getuigschrift van goed gedrag en zeden.
 • Vijf jaar voorafgaand aan de aanwerving geen stadionverbod (burgerrechtelijke uitsluiting, administratief of gerechtelijk stadionverbod of stadionverbod als beveiligingsmaatregel) opgelopen hebben.
 • De vereiste fysieke geschiktheid hebben om de functie uit te oefenen. Deze geschiktheid wordt elk jaar gecontroleerd aan de hand van een medisch onderzoek.
 • Over een gepast psychologisch profiel beschikken. Bij het testen van het psychologische profiel worden volgende elementen geĆ«valueerd:
  • Psychische stabiliteit
  • Emotionele beheersbaarheid
  • Voldoende rationaliteit
  • Observatievermogen
  • Actiebereidheid
  • Verantwoordelijkheidszin

Dit profiel wordt geƫvalueerd door de veiligheidsverantwoordelijke, de hoofdsteward en een politieofficier en dit op basis van een onderhoud met de kandidaat-steward.

Als je denkt te voldoen aan deze voorwaarden, kan je contact opnemen met veiligheidsverantwoordelijke Robi Labanowski : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en je zo kandidaat stellen voor de functie van steward. Nadat je als kandidaat-steward de selectieprocedure met een positieve evaluatie afgesloten hebt, kan je een opleiding volgen binnen de club. Die opleiding bestaat uit:

 • 11 uur theorie
 • 7 uur praktijk
 • 5 stagewedstrijden

Bij een positieve evaluatie op deze drie opleidingsonderdelen zal de veiligheidsverantwoordelijke de kandidaat-steward voordragen aan de lokale adviesraad. Na de basisopleiding krijgt de steward een permanente opleiding. Deze bestaat uit:

 • Een jaarlijkse bijscholing van minstens 6 uur. De KBVB stelt hiervoor het noodzakelijke programma ter beschikking van de veiligheidsverantwoordelijke.
 • Een briefing die voorafgaand aan iedere wedstrijd wordt gegeven onder leiding van de veiligheidsverantwoordelijke

Wat zijn de taken van een steward?

De voetbalwet legt een aantal taken vast die door stewards kunnen worden uitgevoerd, zoals:

 • Onthaal van de toeschouwers
 • Toegangscontrole
 • Begeleiding van toeschouwers, spelers en scheidsrechter
 • Verstrekken van informatie aan de toeschouwers en de ordediensten
 • Controle op infrastructuur
 • Vrijhouden van toegangs- en evacuatiewegen
 • Het nemen van maatregelen in de afwachting van de komst van hulp- en veiligheidsdiensten

Wat zijn de bevoegdheden van een steward?

De wetgever heeft in de voetbalwet specifieke bevoegdheden voor stewards opgenomen: Stewards kunnen toeschouwers van hetzelfde geslacht als het hunne verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen om voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen in het stadion:

 • Het verloop van de wedstrijd kan verstoren
 • De veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kan brengen
 • De openbare orde kan verstoren

De stewards kunnen om afgifte van die voorwerpen verzoeken. Deze voorwerpen kunnen aan de stewards worden toevertrouwd op basis van het Reglement van Inwendige Orde.

De stewards kunnen de toegang tot het stadion ontzeggen aan iedere persoon die:

 • Zich verzet tegen oppervlakkige controle
 • Zich verzet tegen de afgifte van voorwerpen die het veilig verloop van een wedstrijd kunnen verstoren
 • Het Reglement van Inwendige Orde niet naleeft
 • Het voorwerp uitmaakt van een stadionverbod

De stewards kunnen de toeschouwers richtlijnen geven om hun veiligheid te verzekeren of toe te zien op de toepassing van het Reglement van Inwendige Orde.

Meer info bij: Veiligheidsverantwoordelijke KVC Westerlo, Robi Labanowski: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.