Community

Missie & visie

 

Voorwoord

KVC Westerlo vervult als 'Ploeg van de Kempen' niet enkel een sportieve, maar ook een belangrijke sociale rol.

KVC Westerlo maakt graag gebruik van zijn grote impact op de samenleving om een positieve bijdrage te leveren op maatschappelijk gebied. Met het bestuur en alle medewerkers van KVC Westerlo streven wij samen naar een toegankelijke club, die voor iedereen open staat en bereikbaar is, ongeacht iemands afkomst, overtuiging of sociale achtergrond. Zodat iedereen KVC Westerlo kan leven en beleven.

Want KVC Westerlo is met voorsprong de gezelligste elite familieclub van het land.

Missie

KVC Westerlo neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op in de gemeenschap, zowel lokaal als nationaal. Deze verantwoordelijkheid voeren we uit door jaarlijks projecten te realiseren op vlak van sport, sociale integratie, gezondheid, milieu en educatie.

We richten ons naar iedereen met specifieke aandacht voor kansengroepen.

KVC Westerlo wil:

  • Toegankelijk zijn voor iedereen
  • Onze sociale voorbeeldfunctie omzetten in concrete acties
  • Via het product voetbal een positieve bijdrage leveren op maatschappelijk gebied

Visie

KVC Westerlo wil als eerste klasse voetbalclub zijn verantwoordelijkheid nemen op gebied van Community. Wij willen een belangrijke sociale partner zijn in diverse onderdelen van de samenleving.