Tewerkstelling

Tewerkstelling

 

BEGELEID WERKEN

Mensen met een beperking hebben het recht om deel te nemen aan de samenleving. Een ideale gelegenheid hiertoe is zinvolle arbeid in een gewoon arbeidsmidden. De dienst 'Begeleid Werken' wil dan ook mensen ondersteunen die aangeven dat werken in een gewone omgeving voor hen het passende antwoord is op hun vraag. Het gaat hierbij doorgaans om sterk gemotiveerde mensen voor wie een voltijdse job niet haalbaar is.

Westel Community biedt in samenwerking met de dienst Begeleid Werken geschikte werkopdrachten aan voor enkele uren, soms enkele dagen per week.

'WEB' WERKERVARINGSBEDRIJVEN

KVC Westerlo biedt via dit project de mogelijkheid aan jongeren die een opleiding volgen in het deeltijds onderwijs om competentiegericht te leren werken op onze club. Via deze samenwerking hoopt KVC Westerlo jongeren intensief voor te bereiden op een latere tewerkstelling.

WERKSTRAFFEN

Westel Community stelt zich kandidaat om te fungeren als prestatieplaats voor een werkstraf. Als sociale club zien wij de meerwaarde van het opvangen van werkgestraften. Wij zijn ervan overtuigd dat via aangepast werk op maat de veroordeelde in staat is om positieve sociale relaties aan te gaan die een impact zullen hebben op zijn (re)socialisatie.

Het takenpakket van de veroordeelde kan bestaan uit:

  • Werkzaamheden inzake onderhoud en verwerking
  • Werkzaamheden inzake milieubeheer en duurzame ontwikkeling
  • Werkzaamheden inzake vernieuwing van het patrimonium
  • Administratief werk